THEMA

EXPERIMENT MET SPAARREGELING VOOR ZZP’ERS IN DE BOUW

Financiële buffer

De financiële buffer wordt op een fiscaalvriendelijke manier opgebouwd doordat de inleg afgetrokken kan worden van de bruto inkomens. Je betaalt pas belasting wanneer je het bedrag uitkeert. Ondernemers kunnen alleen aanspraak maken op de financiële buffer als er sprake is van een sociaal risico. ‘Denk aan werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of pensioen’, zegt Verhoef.

Fiscale straf

Bij een 'gewoon spaarpotje' op een vrij opneembare spaarrekening moeten particulieren vanaf €25.000 vermogensrendementsheffing betalen. De fiscus gaat hierbij uit van een bepaalde winst op vermogen, ook als daar geen sprake van is. ‘Er is sprake van een fiscale straf terwijl je met ons plan juist stimuleert om een buffer op te bouwen’, zegt Verhoef.

Draagvlak

Volgens Verhoef is er binnen de bouw een breed draagvlak onder werkgevers, werknemers en andere partijen om binnenkort in het experiment met eigen spaarpotten te starten. Ook politiek Den Haag staat positief tegenover het plan. Het initiatief zelf komt voort uit wantrouwen tegen reguliere pensioenfondsen. Door de constante stroom slechte berichten over het niet meestijgen met de prijzen (indexeren) of zelfs korten van pensioenen is er bij deze zzp’ers weinig animo om zich aan te sluiten bij een fonds.