THEMA

EY NEEMT ROL PWC OVER ALS GROOTSTE ACCOUNTANTSKANTOOR

EY nieuwe leider

EY moest afscheid nemen van ING, NN en Eurocommercial Properties, maar wist tien nieuwe fondsen aan zich te binden, waaronder SHELL, Philips en ABN AMRO. EY is nu bij afstand de grootste aanbieder van jaarrekeningcontroles in de AEX en AMX, dat concludeert BreakThrough Solutions. Waar het kantoor vorig jaar nog het kleinste marktaandeel (18%) had, neemt het nu bijna 40% van de beursfondsen voor zijn rekening en neemt hiermee nu de leiding over van PwC. In totaal controleerde EY in 2016 bij achttien fondsen de boeken en verdiende hier ruim € 109 miljoen mee. Dit is een ruimschootse verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor, waarin het kantoor € 45 miljoen aan audit fee realiseerden.

PwC daalt

In 2016 nam PwC van zeven beursfondsen afscheid, waaronder beursgigant SHELL. Met AKZO haalde PwC een nieuwe klant binnen, maar met in totaal zes klanten heeft PwC de positie als marktleider verloren. De omzet liep terug met ruim € 40 miljoen naar € 54 miljoen.

KPMG stabiel

KPMG nam van zeven van de veertien controleklanten onder de beursfondsen afscheid, waaronder Philips, AKZO en ABN AMRO. Daarentegen wist het kantoor ook zeven nieuwe fondsen aan zich te binden, waaronder ING en NN. Ondanks dat het aantal controleklanten zich stabiliseerde liep de omzet met bijna € 6 miljoen terug naar € 60 miljoen.

Deloitte rustig

Gezien het grote aantal wisselingen bij de andere kantoren, was het bij Deloitte relatief rustig. Zij nam afscheid van vier fondsen en wist alleen IMCD voor zich te winnen, waardoor het kantoor een totale audit fee van bijna € 53 miljoen realiseerde tegenover € 62 miljoen vorig jaar.

Besparen op accountantscontroles

BreakThrough Solutions ziet dat de trend van de vorige jaren, waarbij ondernemingen die rouleren besparen op hun accountantscontroles, zich doorzet in controlejaar 2016. Van de negen ondernemingen die rouleerden in de AEX bespaarden drie ondernemingen op de accountant. NN wist in totaal € 3 miljoen te besparen, maar ook AKZO en ING realiseerden een besparing van € 1 miljoen. In de AMX wisten vier ondernemingen tijdens de roulatie een besparing door te voeren op de controlekosten van de accountant. Ruim een derde van de ondernemingen die rouleerde bespaarde op de controlekosten. Van de ondernemingen die niet rouleerden is dat nog geen 20%.

Nieuwe wetgeving

De nieuwe regelgeving verplicht beursgenoteerde ondernemingen en ondernemingen van openbaar belang (OOB) verplicht om minimaal iedere tien jaar van controlerend accountant te wisselen. De regelgeving geldt per controlejaar 2016 en dient primair om de onafhankelijkheid van de accountant te borgen en bedrijfsblindheid te voorkomen.