THEMA

FINANCIËLE POSITIE GROOTSTE PENSIOENFONDSEN IS VERSLECHTERD

Dekkingsgraad

In januari meldden de grote pensioenfondsen nog dat ze er iets beter voor stonden, maar nu geven het pensioenfonds voor ambtenaren en leraren  (ABP), het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), het pensioenfonds voor de bouw (BpfBouw) en de metaalfondsen PME en PMT aan dat hun dekkingsgraad in de eerste drie maanden van 2018 licht is gedaald.

Oorlog

Volgens de genoemde pensioenfondsen ligt de oorzaak van de lagere dekkingsgraad in het dalen van de beurskoersen, wat met name zou zijn veroorzaakt door de enerzijds de dreigende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten en anderzijds de rentestijging in de VS.

Risico

De pensioenfondsen verwachten dat de pensioenen in de komende jaren niet of nauwelijks zullen meegroeien met de inflatie. Bij ABP, PFZW, PME en PMT is er nog altijd een risico dat de pensioenen moeten worden gekort. BpfBouw staat er beter voor en kon de pensioenen begin dit jaar zelfs verhogen.