THEMA

FIOD ONDERZOEKT VEELPLEGERS FAILLISSEMENTSFRAUDE

Aangifte

In 2016 doet een curator aangifte van een vermoeden van faillissementsfraude bij een vennootschap waarvan de hoofdverdachte feitelijk bestuurder was en één van de verdachte formeel bestuurder. De curator was eerder betrokken bij faillissementen waarbij beide mannen een rol speelden. De curator stelde vast dat in de faillissementen de hoofdverdachte grote bedragen aan de inboedel heeft onttrokken. Ook ontbrak iedere keer een deugdelijke administratie. Komt bij dat de hoofdverdachte al eerder persoonlijk failliet is verklaard en een schuld heeft van circa € 3,5 miljoen.

Valse beloftes

Uit onderzoek blijkt dat de hoofdverdachte zich naar de buitenwereld voordoet als directeur van een nieuwe onderneming die de opvolger van één van de failliete vennootschappen is. Vermoedelijk zette hij personen en bedrijven aan hun facturen aan de failliete vennootschap te crediteren en valse facturen op naam van zijn nieuwe onderneming te zetten. De belofte dat deze dan zouden worden uitbetaald waren uiteindelijk ook vals. Het vermoeden is dat de valse facturen werden opgenomen in de administratie en door verdachten werden gebruikt om de voorheffing omzetbelasting bij de Belastingdienst terug te vorderen. Eveneens heeft de hoofdverdachte mogelijk onder valse voorwendselen bij vier leasemaatschappijen dure auto’s geleaset en daar een schuld opgebouwd van ruim € 75.000.