THEMA

FISCALE SLEUTELTABEL 2018 EERDER GEPUBLICEERD

Sleuteltabel

De sleuteltabel geeft de budgettaire opbrengsten of dervingen weer van wijzigingen in bepaalde tarieven of normbedragen van de diverse belastingmiddelen in 2018. Aangegeven is het effect van het verhogen van een tarief/korting, tenzij anders aangegeven. Verlagen geeft hetzelfde budgettaire effect maar met omgekeerd teken, tenzij apart vermeld (+ = opbrengst; - = derving). Sleutels zijn niet optelbaar. De sleutels zijn slechts een indicatie van de budgettaire opbrengsten / kosten. De sleutels gelden alleen voor de aangegeven mutatie en bij gelijkblijvende overige parameters. De sleutels houden daar waar relevant rekening met eerste-ordegedragseffecten.
  Niveau 2017 Per eenheid Opbrengst per eenheid (€ mln)
Box 1      
Tarief      
Belastingtarief eerste schijf 8,90% 1%-punt 2.063
Belastingtarief tweede schijf 13,15% 1%-punt 817
Belastingtarief derde schijf 40,80% 1%-punt 656
Belastingtarief vierde schijf (a) 52,00% 1%-punt 172/140
Aftrektarief hypotheekrenteaftrek 50,00% 1%-punt -32
Schijflengtes (eindpunt hogere schijfgrenzen blijven hetzelfde)
Verlengen eerste schijf (b) 19.982 € 1.000 -631
Verlengen tweede schijf (c) € 33.791 (€ 34.130) € 1.000 -84
Verlengen derde schijf € 67.072 € 1.000 -183
Verkorten eerste schijf 19.982 € 1.000 807
Verkorten tweede schijf € 33.791 (€ 34.130) € 1.000 97
Verkorten derde schijf € 67.072 € 1.000 195
Schijflengtes (eindpunt hogere schijfgrenzen schuiven mee)
Verlengen eerste schijf 19.982 € 1.000 -901
Verlengen tweede schijf € 33.791 (€ 34.130) € 1.000 -270
Verlengen derde schijf € 67.072 € 1.000 -183
Verkorten eerste schijf 19.982 € 1.000 1.098
Verkorten tweede schijf € 33.791 (€ 34.130) € 1.000 289
Verkorten derde schijf € 67.072 € 1.000 195
Heffingskortingen
Algemene heffingskorting € 2.254 € 100 -955
Arbeidskorting € 3.223 € 100 -623
Afbouwpunt arbeidskorting € 32.444 € 1.000 -120
Afbouwpercentage arbeidskorting 3,6% 1%-punt 638
Ouderenkorting € 1.292 € 100 -153
Ouderenkorting hoog inkomen € 71 € 100 -53
Inkomensgrens ouderenkorting € 36.057 € 1.000 -40
Alleenstaande ouderenkorting € 438 € 100 -99
Inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.778 € 100 -96
Opbouw inkomensafhankelijke combinatiekorting 6,159% 1%-punt -160
Overig
Eigenwoningforfait tot € 1.050.000 0,75% 0,05%-punt 179
Eigenwoningforfait vanaf € 1.050.000 2,35% 0,05%-punt 1,3
Box 3
Belastingtarief 30% 1%-punt 149
Heffingsvrij vermogen verhogen € 25.000 € 1.000 -26
Heffingsvrij vermogen verlagen € 25.000 € 1.000 27
Schenk- en erfbelasting tarief
Tariefgroep 1 (partners en kinderen)
0 - € 122.269 10% 1%-punt 54
€ 122.269 en meer 20% 1%-punt 27
Tariefgroep 1a ((achter)kleinkinderen)
0 - € 122.269 18% 1%-punt 1,5
€ 122.269 en meer 36% 1%-punt 0,4
Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
0 - € 122.269 30% 1%-punt 16
€ 122.269 en meer 40% 1%-punt 8
schijflengte
verlengen eerste schijf € 122.269 € 10.000 -19
verkorten eerste schijf € 122.269 € 10.000 23
VPB (d)
Tarief eerste schijf 20% 1%-punt 217
Tarief hoogste schijf 25% 1%-punt 549
Verlengen eerste schijf € 200.000 € 10.000 -20
Verkorten eerste schijf € 200.000 € 10.000 22
Innovatiebox (e) 5% 1%-punt 57
Zelfstandigen
Zelfstandigenaftrek € 7.280 € 100 -21
Startersaftrek € 2.123 € 100 -4
MKB-winstvrijstelling 14% 1%-punt -118
Belastingen van rechtsverkeer
Overdrachtsbelasting tarief 1%-punt 1.013
wv. woningen 2% 1%-punt 796
wv. niet-woningen 6% 1%-punt 217
Assurantiebelasting tarief 21% 1%-punt 123
BTW tarief
Algemeen tarief 21% 1%-punt 2.230
Lage tarief 6% 1%-punt 871
Energiebelasting (EB)
Aardgas in eurocenten per m3 eurocent
0 - 170.000 25,244 1 cent 128
170.000 - 1 mln 6,215 1 cent 14
1 mln - 10 mln 2,265 1 cent 16
> 10 mln (zakelijk gebruik) 1,216 1 cent 30
Elektriciteit in eurocenten per kWh eurocent
0 - 10.000 10,130 1 cent 283
10.000 - 50.000 4,901 1 cent 84
50.000 - 10 mln 1,305 1 cent 362
> 10 mln (effectief, incl. vrijstelling zakelijk) 0,053 1 cent 105
Belastingvermindering EB per aansluiting 308,54 € 10 -77
Motorrijtuigenbelasting (rijksdeel) divers 1% 42
Brandstofaccijnzen per liter eurocent
Benzineaccijns (ongelood) 77,221 1 cent 44
Dieselaccijns (zwavelvrij) 48,592 1 cent 64
LPG-accijns (d = 0,54 kg/l) 18,217 1 cent 4
Alcoholaccijns per liter eurocent
Gedistilleerd (per liter ad 100%) Divers 10% 21
Bier Divers 10% 36
Wijn Divers 10% 28
Tabaksaccijns (f)
Sigaretten (per pakje van 19 stuks) 3,45 € 0,05 p/p 16
Shag (per pakje van 40 gram) 3,97 € 0,05 p/p 5