THEMA

FISCALE VERKIEZINGSPLANNEN VOOR MKB-ONDERNEMERS

Bedrijfsopvolging

Het onderdeel bedrijfsopvolging wordt onder meer benoemd door de VVD, 50PLUS en de SGP. De VVD vindt dat er geen fiscale belemmeringen mogen worden opgeworpen aan bedrijfsopvolging. Opvallend, omdat de VVD staatssecretaris Wiebes van Financiën de bedrijfsopvolgingsregeling (bor) onlangs nog aanscherpte. 50PLUS zegt dat familiebedrijven ‘fiscaal geruisloos’ mogen overgaan naar de kinderen. Onder de huidige regels gelden de voordelen echter voor elke opvolger, niet alleen voor de kinderen. De SGP wil vooral steun voor jonge boeren die boerenbedrijven in de land- en tuinbouw overnemen. De partij wil ook een regelmatige kritische evaluatie van alle ondernemersregelingen.

Start-up ondernemers

Rutte II heeft onlangs geregeld dat het loon voor innovatieve start-ups  voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Het idee daarachter is dat start-ups meestal nog geen winst maken en hun geld nodig hebben voor investeringen. Nu met de verkiezingen stelt de VVD voor om de gebruikelijkloonregeling langdurig te verlagen. Met welk bedrag is nog niet bekend. Ook wil de partij de mogelijkheid creëren dat start-ups hun werknemers in aandelen kunnen uitbetalen. De ChristenUnie wil een vrijstelling van maximaal twee jaar voor start-ups. Hoe die vrijstelling eruit moet komen te zien, beschrijft de partij niet in zijn programma.

Innovatie

De innovatiebox moet beter toegankelijk worden voor mkb-ondernemers. Dat vindt de VVD. De ChristenUnie wil de regels voor de stimulering van innovatie simpeler maken. De regels zouden meer moeten worden toegespitst op baanbrekende innovaties in het mkb. Om dat te bereiken wil de partij het subsidieplafond in de WBSO verlagen. Daar tegenover staat een herintroductie van kleine innovatieregelingen zoals vouchers.

Fiscale vergroening

Grootverbruikers, bedrijven die veel energie gebruiken, moeten meer belasting betalen. Dat vinden de SP, GroenLinks en de ChristenUnie. De Partij voor de Dieren vindt dat deze grootverbruikers geen subsidie of belastingkortingen meer mogen ontvangen.

Meer belasting voor dga’s

Hogere en snellere heffingen van belastingen voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s), dat is te lezen in verschillende partijprogramma’s. Zo willen PvdA en GroenLinks via een forfaitair rendement in box 2 een einde maken aan het uitstellen van het betalen van belastingen. Daarbij wil GroenLinks het inkomen en vermogen van de dga zwaarder gaan belasten. De PvdA wil dat de dga premies voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat betalen. Ook moet het gebruikelijk loon waarover belasting wordt betaald omhoog en moeten werknemers recht krijgen op een deel van de overwinst van een bedrijf.

Eerder verschenen...

Eerder deze maand zette de Nextens-redactie de belangrijkste punten uit verschillende verkiezingsprogramma’s op een rij met betrekking tot de Wet DBA, de woningmarkt en het belastingstelsel.