THEMA

FISCALISTEN TEGEN DE WETSWIJZIGING OVERDRACHT FAMILIEBEDRIJF

Oneigenlijk gebruik

Bij de oude regeling van de toepassing van BOR komt de belastingheffing uit op 3,4%. De wetswijziging maakt de overdracht van een familiebedrijf dus een stuk duurder. Wiebes wil met deze wet het oneigenlijk gebruik van BOR tegengaan. Dit naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad uit april. Die bepaalde dat de kwijtschelding van erf- of schenkbelasting voor familiebedrijven ook moet gelden als eigenaren van familievennootschappen aandelenbelangen schenken of nalaten van minder dan 5% in ondernemingen die verbonden zijn met het familiebedrijf.

Kritiek

De wetswijziging leidt tot beroering onder fiscalisten. Zo heeft belangenorganisatie FBNed (Familiebedrijf Nederland) de Tweede Kamer gewaarschuwd dat het geld dat naar de belastingen gaat, niet geïnvesteerd kan worden om te ondernemen. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en Register Belastingadviseurs (RB) vinden dat de etikettering van het geschonken of nagelaten vermogen, ondernemings- of beleggingsvormen, wordt losgelaten als criterium voor BOR. Ook vinden ze  het een oneerlijke behandeling omdat voor belangen van minder dan 5% die behoren tot het ondernemingsvermogen van kleine ondernemers die onder de inkomsten- in plaats van de vennootschapsbelasting vallen, blijft de regeling wel van toepassing.

Grenzen opgezocht

Niet alleen de belangenorganisaties uiten kritiek. Fiscalisten laten in het FD van 17 oktober weten dat ze de beperking te draconisch vinden en volgens hen bezondigt Wiebes zich aan overkill. Ook bijzonder hoogleraar estate planning en universitair docent Nicole Gubbels onderschrijft op persoonlijke titel de bezwaren. Maar tegelijkertijd begrijpt ze Wiebes wel. Doordat ze zelf ook bij de Belastingdienst werkt, ziet ze regelmatig dat de grenzen van de BOR worden opgezocht. Hierdoor dreigt het doel om echte bedrijfsopvolging te faciliteren steeds meer buiten beeld te raken.