THEMA

FISCUS OP OORLOGSPAD MET NIEUWE INFO UIT LUXEMBURG

Op gepaste wijze

Uit de ontvangen informatie blijkt dat een aantal Nederlandse belastingplichtigen die een rekening bij een Luxemburgse bank hebben (of hebben gehad) de Belastingdienst in het verleden ernstig hebben misleid. De fiscus heeft aangegeven deze belastingplichtigen ‘op gepaste wijze te zullen behandelen’.

Procedures

De aankondiging van de Belastingdienst betekent concreet dat de fiscus in veel gevallen alsnog aanslagen en/of boetes zal opleggen. Ook is het mogelijk dat procedures over bestreden aanslagen nogmaals worden gevoerd.