THEMA

FORSE KRIMP BEDRIJFSINVESTERINGEN

Het volume van de bedrijfsinvesteringen daalde in juni met 15,2 procent op jaarbasis, na dalingen van 10,2 procent in april en mei.

Belastingwetgeving

De sterke terugval in juni is volgens het CBS te wijten aan een grotere daling van de investeringen in vervoersmiddelen dan in mei. In juni 2012 anticipeerden veel bedrijven op een verandering van de belastingwetgeving. De grenzen voor CO2-uitstoot die gelden voor de bpm en de bijtelling voor personenauto's voor de zaak werden op 1 juli 2012 aangescherpt. Vooruitlopend op deze maatregel waren de investeringen in auto's vorig jaar in juni relatief hoog. Verder telde juni 2013 een werkdag minder dan juni 2012.

Regeling willekeurige afschrijving

Ondernemers kunnen van 1 juli 2013 tot het einde van dit jaar direct tot de helft van nieuwe bedrijfsinvesteringen afschrijven en van de belasting aftrekken. Op 28 juni 2013 heeft de ministerraad besloten om een tijdelijke regeling voor willekeurige afschrijving in te voeren voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting. Met behulp van deze regeling kunnen ondernemers hun belastingafdracht verminderen de komende jaren.