THEMA

FRAUDEBESTENDIGHEID EN SOLIDE INKOMSTEN CENTRAAL IN PAKKET BELASTINGPLAN 2014

Voorlopige teruggave

Mensen die bij de voorlopige teruggave opzettelijk onjuiste informatie verstrekken, krijgen vanaf volgend jaar een boete. Bovendien krijgt de fiscus meer bevoegdheden om toeslagen te controleren en betalingen stop te zetten. Volgens staatssecretaris Weekers gaat fraude ten koste van de belastingmoraal en is het belangrijk voor evenwichtige belastinginkomsten om de rijksbegroting op orde te krijgen. Daarom krijgt het opsporen en bestrijden van fraudegevallen, prioriteit.

Voorschot

ls iemand die een voorschot aanvraagt onbekend is bij de Belastingdienst komt hij pas in aanmerking voor een voorschot op een toeslag als hij zich gemeld heeft op het Belastingkantoor met bewijzen. Pas als zo is vastgesteld dat de nieuwe aanvrager daadwerkelijk recht heeft op de toeslag, zal de Belastingdienst een voorschot verlenen. Daarnaast zal de beslistermijn voor een voorschot verlengd worden van acht naar dertien weken. Dit kan nogmaals met dertien weken verlengd worden.

Boete

Ook een aanvrager die in de afgelopen vijf jaar een boete van de Belastingdienst heeft gekregen of strafrechtelijk veroordeeld is vanwege een belastingmisdrijf, komt niet langer in aanmerking voor een voorschot op de toeslag. In die gevallen zal de toeslag alleen worden uitbetaald op basis van de definitieve toekenning, wanneer daar recht op bestaat.

Inkomensbeleid

Om werken lonend te maken, stijgt de maximale arbeidskorting in vier jaar met 836 euro. De verhoging voor 2014 is 374 euro. Voor inkomens hoger dan 2,25 keer het minimumloon, wordt de arbeidskorting inkomensafhankelijk afgebouwd. Daarnaast wordt het maximum van de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 19.645 in vier jaar verhoogd met in totaal € 196. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 19.645 verhoogd met € 99 tot maximaal € 2100. Voor inkomens vanaf € 19.645 geldt dat de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk wordt afgebouwd.

Accijns

De verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken worden verhoogd: limonade met 2,09 cent en vruchtensap met 1,57 cent. De accijns op diesel en LPG wordt, naast de jaarlijkse indexatie, verhoogd met respectievelijk 3 cent per liter en 7 cent per liter. De voorgenomen accijnsverhoging op tabak wordt tot 1 januari 2015 uitgesteld en er komt een algemene accijnsverhoging van 5,75 procent op alle alcoholhoudende dranken.

Oldtimers

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s, die op 1 januari 2014 26 jaar of ouder zijn maar nog geen 40 jaar.

Verruiming vrijstelling van schenkbelasting

Met ingang van 1 oktober 2013 wordt tijdelijk (tot 1 januari 2015) de vrijstelling van de schenkbelasting verruimd. Kortgezegd mag iedereen van een familielid of van een derde een schenking ontvangen van maximaal € 100.000, vrij van schenkbelasting. Deze moet dan wel gebruikt worden voor de eigen woning, bijvoorbeeld voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld of een verbouwing van een eigen woning. Normaal gesproken geldt de vrijstelling alleen voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar, met een maximum bedrag van € 51.407.

Stamrechten

Het fiscaal-vriendelijk sparen van ontslagvergoeding in een stamrecht bv wordt afgeschaft. Bestaande gevallen mogen vanaf 1 januari 2014 het gehele bedrag in een keer laten uitbetalen. Er hoeft dan over slechts 80 procent van het totaal bedrag belasting te worden betaald. Hiermee hoopt het kabinet in 2014 1,25 miljard euro te bezuinigen.