THEMA

FRAUDERENDE OUD-POLITICUS DE CEL IN

Onderzoek

Via zijn bedrijf Tecumseh verhandelde Ziengs onder meer zonnepanelen voor de Duitse markt. Door facturen te vervalsen kreeg hij te veel belastinggeld terug. Tijdens het onderzoek van de fiscale opsporingsdienst (FIOD) in juli 2011 kwamen tientallen valse facturen boven water. Ziengs voerde een fictief persoon op als de vervalser. De rechtbank wees dit verhaal naar het land der fabelen. De rechter sprak van een omvangrijke fraudezaak en legde een zwaardere straf op dan door de officier was voorgesteld.

Publiek ambt

De rechter wees er in het bijzonder op dat Ziengs tijdens de fraudehandelingen als provinciaal statenlid een publiek ambt bekleedde. Hoewel Ziengs niet in die functie deze feiten heeft begaan mag van publieke ambtsdragers absolute integriteit worden verwacht. Zeker als het gaat om het frauderen met overheidsgeld, wordt dit als strafverzwarend meegewogen.