THEMA

FUNCTIONALITEITEN IN SOFTWARE WEINIG BENUT

Hogere verwachtingen IT

NovioData ondervroeg in opdracht van softwarespecialist Info Support 250 IT-verantwoordelijkheden en 300 eindgebruikers. IT zette het gebruik in op 60 tot 80%. Maar slechts 1 op de 3 werknemers blijkt meer dan 60% van de software te gebruiken. De genoemde oorzaak uit het onderzoek is dat de eindgebruikers te weinig betrokken worden bij het ontwikkelingsproces.

Gebruik functionaliteiten in Nextens

De aangiftesoftware van Elsevier Nextens valt ook onder zakelijke software. Elsevier Nextens probeert de klanten zoveel mogelijk te ondersteunen zodat zij alles uit het systeem kunnen halen, onder meer met handleidingen, webinars en trainingen. Senior trainer Kjell Lutz vindt de schatting 40 tot 60% nog veel, ‘als ik langskom heb ik soms het idee van 10 tot 20%. Ons systeem kan gewoon heel veel en het is ook afhankelijk van welk deel ze van het pakket nodig hebben. Daarvoor kom ik ook langs. Wat wil de klant weten, waar lopen ze tegenaan, waar zijn ze tevreden over en waar niet? Zo vertel ik alleen wat de klant nodig heeft, in plaats van een algemene sessie waarvan ze de helft misschien niet eens nodig hebben’, aldus Kjell. Klanten zijn hier enthousiast over, ‘naderhand peilen we niet hoeveel procent ze dan nu wel van het systeem gebruiken, maar uit het evaluatieformulier blijkt vaak dat ze het nuttig vonden.’

Klant betrekken

De kunst is om de software die ontwikkelt wordt, zo goed mogelijk uit te leggen aan je doelgroep en ze er zoveel mogelijk bij te betrekken. ‘Om klanten tijdens de bouw te betrekken is ook wel erg inhoudelijk’, aldus Aart van den Brink, de IT-verantwoordelijke hoofdredacteur software bij Elsevier Nextens. ‘We luisteren wel goed naar de klant wat ze willen. Dat doen we op verschillende manieren’, legt hij uit. ‘Zo houden we één keer per jaar een enquête. In de open vragen kunnen ze zelf aangeven wat ze missen, wat ze slecht vinden werken of dat er misschien overbodige functionaliteiten in zitten. Als klanten dat aangeven, gaan we met ze in gesprek. Wat bedoelen ze precies, hoe zouden ze het willen? En dan is het aan ons om daar de vertaalslag naar software te maken.’ Hier gaat het vaak om het aanpassen van bepaalde knoppen, een BTW-formulier, of andere naar verhouding kleinere aanpassingen. Gaat het om grote veranderingen, bijvoorbeeld het accorderen van een IB aangifte, dan is het proces iets anders. ‘Dan komt Rico van der Sloot om de hoek kijken’, vertelt Aart. Rico is user experience designer zoals dat dan heet. Hij maakt de ontwerpen op de tekentafel. ‘De klant geeft aan dat er iets mist, Rico maakt er een ontwerp van, gaat dan naar de klant om te verifiëren, past eventueel nog dingen aan en komt dan bij de softwareafdeling. Wij gaan het vervolgens bouwen, waarna het bij de volgende update beschikbaar is voor de klant. In de cloud gebeurt dit na twee à drie weken zodat het nog genoeg getest kan worden. Om de positieve klantreacties daarna te zien, is erg leuk.’ Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het werken in Nextens? Bekijk ons aanbod> Heeft u ook feedback? De respons op onze jaarlijkse online enquêtes is groot: onze ontwikkelaars ontvangen ook graag de verbeterpunten vanuit de gebruikers. Heeft u verbeterpunten? Kijk of deze punten al op de planning staan. Zo niet, wacht dan niet op de enquêtes, maar mail ze onze Technische Service Desk. Ook voor andere vragen of suggesties kunt u uiteraard contact opnemen of een review achterlaten. Met uw input maken wij Nextens nog beter.