THEMA

G20 DREIGT BELASTINGPARADIJZEN MET MAATREGELEN

Uitwisseling fiscale informatie

De G20 werkt met denktank OESO aan regels die belastingontwijking internationaal moeilijker moeten maken. Landen worden daarbij opgeroepen mee te doen aan de automatische uitwisseling van fiscale informatie. Daardoor wordt het lastiger voor personen en bedrijven om hun vermogen te verstoppen. Tegen landen die weigeren mee te doen moeten sancties worden overwogen, vinden de ministers.

Bescheiden herstel wereldeconomie

De G20 gaf verder aan dat de internationale economie nog altijd een bescheiden herstel toont. De groei wordt echter onverminderd van vele kanten bedreigd. Vooral de dreiging van terrorisme en een mogelijk vertrek van Groot-Brittannië uit de EU hangen als een donkere wolk boven de wereldeconomie. Ook de vele oorlogen en de enorme vluchtelingenstroom kunnen de economische groei in potentie een stevige dreun geven. De ministers herhaalden hun belofte dat alle beschikbare instrumenten zullen worden gebruikt om de economie te stimuleren. Ze beloofden daarbij ook af te zien van protectionistische maatregelen en van een wisselkoersbeleid dat andere landen opzettelijk benadeelt.