THEMA

'GEEF ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS RUIM BAAN'

Vaart maken

Ze vinden dat de partijen in de kabinetsformatie moeten beseffen ‘dat men niet langer kan wachten op inbreng van vakbonden, die alle vensters gesloten houden uit nostalgisch verlangen naar de arbeidsmarkt van de vorige eeuw’. Stichting ZZP Nederland heeft samen met het Platform Zelfstandige Ondernemers en Zelfstandigen Bouw voorstellen gepresenteerd aan de kabinetsformatie, waarin ze de positie van zzp’ers in hun ogen sterk verbeteren en de ondernemingen kunnen doorgroeien zonder dat zzp’ers last hebben van overheidsmaatregelen zoals de Wet DBA. De voorzitter Maarten Post van Stichting ZZP Nederland wil dat het nieuwe kabinet hier snel mee aan de slag gaat.

Kabinetsvoorstellen

Rechtspositie In het arbeidsmarktplan van de zelfstandigenorganisaties vragen zij het nieuwe kabinet om zelfstandige ondernemers niet langer dwars te zitten met de Wet DBA.  Zij willen de eigen rechtspositie voor zelfstandigen borgen middels een expliciete bevestiging van het ondernemerschap in de Verklaring Zelfstandig Ondernemer (VZO). ‘Zo komt er meteen rust na alle DBA commotie’, zegt Charles Verhoef, voorzitter Zelfstandigen Bouw. Andere brancheorganisaties, zoals NBBU en ABU hebben positief gereageerd op deze denklijn. Ontslagrecht De zelfstandigenorganisaties willen de werkgeversrisico’s van kleine bedrijven beperken door aanpassingen in het ontslagrecht en de loondoorbetaling bij ziekte. ‘Daardoor ontstaat voor veel zzp’ers de mogelijkheid om door te groeien, zodat er meer werkgelegenheid voor werknemers komt. Het huidige ontslagrecht blokkeert die natuurlijke opbouw’, zegt Denis Maessen, voorzitter Platform Zelfstandige Ondernemers.

Draagvlak

De zelfstandigenorganisaties reageren positief op signalen uit andere maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers (zoals recent AVV en ONL), die pleiten voor modernisering van de arbeidsmarkt. Zij delen de breed gedragen teleurstelling in de media over de houding van vakbonden, die het maar niet aandurven om stappen te zetten in de richting van modernisering. Post: ‘Wij nodigen ook de vakbonden uit om samen verantwoordelijkheid te nemen voor de arbeidsmarkt van de toekomst, maar we blijven niet wachten.’