THEMA

GEEN BELASTINGRENTE BIJ AANSLAG ERFBELASTING NA OVERLIJDEN IN 2017

Vertraging

Deze tijdelijke maatregel is genomen omdat de invoering van het automatiseringssysteem waarmee de Belastingdienst de aangiftes erfbelasting behandelt, vertraging heeft opgelopen. De maatregel duurt zolang de opgelopen achterstand niet volledig is weggewerkt.

Brief

Erfgenamen die eerder dit jaar een aanslag erfbelasting hebben ontvangen vanwege een overlijden in 2017, hoeven de in rekening gebrachte belastingrente niet te betalen. Uiteraard moeten zij de erfbelasting wel op tijd betalen. Wie de aanslag – inclusief de berekende belastingrente – al heeft betaald, krijgt de rente automatisch teruggestort. In januari zal de Belastingdienst de betreffende personen per brief informeren over hoe en wanneer de belastingrente wordt terugbetaald.