THEMA

GEEN BIJZONDERE BIJSTAND VOOR FACTUUR BELASTINGADVISEUR

Juridische procedures

Een man maakte vanwege een aantal juridische procedures diverse kosten, onder meer voor belastingadvies en juridische bijstand. Omdat de man een inkomen op bijstandsniveau had, deed hij een beroep op de bijzondere bijstand.

Bijstandsniveau

Het College van B&W van zijn gemeente wees het verzoek af en de Centrale Raad van Beroep was het hiermee eens. Kosten voor fiscaal advies vallen niet onder de ‘uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende kosten die de bijstandsnorm overstijgen’. Volgens de raad vallen de kosten van het belastingadvies onder de ‘incidentele algemene kosten van het bestaan’, die in principe moeten worden voldaan uit het inkomen op bijstandsniveau.

Noodzaak

Voor de genoemde kosten kan alleen bijzondere bijstand worden verleend als er een objectieve noodzaak is voor deze kosten én er sprake zijn van bijzondere omstandigheden. Dit laatste was volgens de raad niet het geval. Het feit dat de kosten van het belastingadvies werden veroorzaakt door een procedure met de Belastingdienst kon niet worden aangemerkt als bijzondere omstandigheden.