THEMA

GEEN DUBBELE BELASTING NEDERLAND-CURAÇAO

Belastingontwijking

Ze hebben ook afspraken gemaakt over het automatisch uitwisselen van informatie door de belastingdiensten, wat belastingontwijking moet voorkomen. Voor Nederland is ook de nieuwe verdeling van heffingsrechten over pensioenuitkeringen van belang. Op basis daarvan kan Nederland bronbelasting heffen over uitkeringen uit in Nederland opgebouwd pensioen, die na emigratie naar Curaçao worden ontvangen. ''Nederland kan tot 5 jaar na emigratie vanuit Nederland naar Curaçao schenk- en erfbelasting heffen'', aldus Weekers.

Januari 2015

De regeling moet in januari 2015 in werking treden en zal de bestaande belastingafspraken uit 1964 vervangen. Nederland bereidt ook met Aruba en Sint-Maarten een nieuwe belastingregeling voor.