THEMA

'GEEN DUIDELIJKHEID OVER REGELS VOOR ACCOUNTANTS BIJ CONTROLE JAARREKENING'

Kwaliteitsonderzoek Big Four

Marianne van der Zijde, lid van het bestuur van beroepsorganisatie NBA, zegt dit op persoonlijke titel in het FD. Van der Zijde schreef onder meer het kritische AFM-rapport uit 2014 over de vier grote accountantskantoren. Deze week worden de resultaten van een nieuw kwaliteitsonderzoek bij de Big Four verwacht.

Olifant in de kamer

De dikke handboeken met regels voor de accountantscontrole gaan vooral over procedures, maar niet zozeer over wat een accountant eigenlijk moet doen om de omzet of de post goodwill goed te controleren. Van der Zijde constateert dat de onduidelijkheid over de normen voor controle een twistpunt is tussen accountantssector en de AFM, maar dan wel een twistpunt waarover niet gesproken wordt. "Het ontbreken van normen voor de controle is de olifant in de kamer van de accountantsdiscussie in Nederland," aldus Van der Zijde in het FD.

Geen bereidheid om kennis te delen

De sector zou volgens Van der Zijde zelf met een nadere invulling van de normen moeten komen, zodat accountants niet meer worden afgerekend op normen die de AFM hanteert en waarmee ze het eigenlijk niet eens zijn. Berry Wammes, directeur van de NBA, zegt dat pogingen daartoe tot nu toe weinig hebben opgeleverd. "Wij hebben tegen de sector gezegd: kom maar met de casussen en de voorbeelden. Maar dan bleef het meestal stil. De bereidheid om kennis te delen is niet sterk ontwikkeld in onze sector. Maar we zijn graag bereid de handschoen opnieuw op te pakken."