THEMA

GELDBOETE VOOR ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR NIET MELDEN VERDACHTE TRANSACTIES

Contant geld als lening

Het administratiekantoor verzorgde onder meer de administratie van het betreffende bedrijf in deze rechtszaak. Bij het boekenonderzoek kwam naar voren dat er binnen die onderneming veelal werd betaald met contant geld. Het bedrijf ontving bedragen van verschillende personen variërend in omvang van € 10.000 tot € 50.000. Deze bedragen zijn door het administratiekantoor als lening in de administratie verwerkt, terwijl geen onderliggende leningsovereenkomsten zijn aangetroffen. Ook is eind 2012 een bedrag van € 150.000 contant opgenomen van de rekening van het bedrijf.

Ongebruikelijke transactie

De officier van justitie vindt dat sprake was van ongebruikelijke transacties, zoals bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hij stelt dat het administratiekantoor een instelling is die hiervan melding had moeten doen en dat zij dit opzettelijk heeft nagelaten.

De uitspraak

De rechtbank komt tot de conclusie dat het administratiekantoor bij het verrichten van haar diensten voor het betreffende bedrijf onder het begrip ‘instelling’ viel, zoals bedoeld in art. 1 van de Wwft. De ten laste gelegde gedragingen van het administratiekantoor zijn feitelijk verricht door de oprichter en bestuurder, maar zijn toe te rekenen aan het administratiekantoor. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat de stortingen zijn aan te merken als ongebruikelijke transacties. Die transacties hadden vragen moeten oproepen bij het kantoor. Zij had navraag moeten doen naar de aard en inhoud van de mondelinge leningsovereenkomsten. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat het administratiekantoor zich meermalen schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk overtreden van het voorschrift in art. 16 van de Wwft. De gestelde ontbrekende kennis van de regelgeving staat hieraan niet in de weg. De rechtbank overweegt dat op het administratiekantoor een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid rust. Het administratiekantoor heeft door haar handelen de overheid de mogelijkheid ontnomen om zicht te krijgen op geldstromen die kunnen duiden op criminaliteit. Zij heeft daarmee haar verantwoordelijkheid miskend. De rechtbank veroordeelt het administratiekantoor tot een geldboete van € 8.000, waarvan € 4.000 voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren.