THEMA

GEMEENTELIJKE WOONLASTEN GROTE GEMEENTEN DALEN

Woonlasten eigenaar-bewoners

COELO onderzocht voor het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2017 de tarieven van 38 grote gemeenten, waar 40% van de Nederlandse bevolking woont. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeentelijke woonlasten voor eigenaar-bewoners (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) dalen met gemiddeld € 1 (0,2%) tot € 678 per meerpersoonshuishouden per jaar. Amsterdam verlaagt de lasten voor deze groep het meest (met 3,7% ofwel € 27). Deventer verhoogt ze het sterkst (met 4,5%, ofwel € 35). De woonlasten voor huishoudens met een eigen woning zijn het laagst in ’s-Gravenhage (€ 549) en het hoogst in Delft (€ 845).

Woonlasten huurders

Huishoudens in een huurwoning betalen afvalstoffenheffing en in sommige gemeenten rioolheffing. Zij betalen in 2017 gemiddeld € 3 minder (1,0%). Het goedkoopst is Nijmegen (€ 58) en het duurst Zaanstad (€ 562). De lasten stijgen voor huurders het sterkst in Lelystad (6,5%, ofwel € 27) en dalen het sterkst in Nijmegen (38,4%, € 36).

Precariobelasting flatteert beeld

Huishouden betalen via het drinkwaterbedrijf en de beheerder van het energienetwerk soms ongemerkt ook precariobelasting op ondergrondse leidingen. In 2017 heffen 13 grote gemeenten zo’n precariobelasting. Dat levert ze vaak enkele miljoenen euro’s op. De ozb kan daardoor lager blijven. In Rotterdam zijn de precarioinkomsten het hoogst (€9,8 miljoen). Nutsbedrijven rekenen precario als kosten door aan klanten, huishoudens. De feitelijke woonlasten zijn dus hoger dan de som van ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Gemeenten met precario lijken goedkoper dan zij zijn. Omdat netbeheerders de aanslag moeten doorberekenen aan alle klanten, ook die in gemeenten zonder precario, is echter niet helder hoe hoog de feitelijke woonlasten zijn. De rijksoverheid is bezig precario op leidingen af te schaffen, maar neemt daar tien jaar de tijd voor.

Rioolheffing huurders

Gemeenten kunnen kiezen of zij een de rekening voor de rioolheffing sturen naar woningeigenaren, huurders of beide. In 13 grote gemeenten (34%) betalen huurders geen rioolheffing. In de gemeenten waar huurders wel rioolheffing betalen varieert het tarief voor zowel één- als meerpersoonshuishoudens van € 28 in Oss tot € 280 in Zaanstad. Eigenaar-bewoners betalen in Zoetermeer het minst voor de rioolheffing (€ 102), in Zaanstad het meest (€ 280).

Stijging ozb 1,5%

Huurders vallen niet onder de ozb, huiseigenaren betalen in 2017 gemiddeld € 237. Dat is 1,7% meer dan vorig jaar. De stijging loopt uiteen van een daling met 5,8% in Ede tot een stijging met 14,8% in Eindhoven. In ’s-Gravenhage betalen huishoudens het minst (gemiddeld € 127), in Nijmegen het meest (€ 519).

Afvalstoffenheffing daalt gemiddeld weer

De gemiddelde afvalstoffenheffing is met € 277 1,6% lager dan vorig jaar, toen deze heffing ook al daalde. Met deze heffing wordt afvalinzameling en –verwerking bekostigd. Nijmegen dekt minder dan 20% van de kosten uit de afvalstoffenheffing en is daardoor het goedkoopst (€ 58), Deventer het duurst (€ 358).