THEMA

GEMEENTEN HEFFEN DIT JAAR MEER OZB

Bedrijfspanden

Vooral in de vier grote steden speelt de onroerendzaakbelasting (ozb) op niet-woningen een grote rol. Bijna 22% van de opbrengst van alle ozb-heffingen op kantoren en bedrijfspanden in Nederland komt voor rekening van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Grote steden

Rotterdam int drie kwart van alle ozb-inkomsten bij niet-woningen en een kwart van woningen. Amsterdam, Den Haag en Utrecht krijgen iets minder dan twee derde van de ozb binnen op niet-woningen en de rest uit woningen. Rotterdam haalt in 2017 naar verwachting de meeste ozb op: € 236 miljoen. Amsterdam volgt met € 167 miljoen. Utrecht int € 96 miljoen, Den Haag ten slotte € 85 miljoen.

Woningen

Landelijk gezien betalen huiseigenaren in Nederland dit jaar gemiddeld € 293 aan ozb. Vorig jaar was dat € 288. Dat is een stijging van 1,88%. Dat heeft Vereniging Eigen Huis (VEH) berekend. De stijging is niet in alle gemeenten dezelfde. De gemeenten Beesel, Eindhoven, Hilvarenbeek, Stadskanaal en Scherpenzeel lappen volgens de VEH de collectieve afspraak met minister Plasterk aan hun laars om de ozb maximaal 1,97% te laten stijgen. In het Limburgse Beesel stijgt de ozb met 21% en in de andere genoemde gemeenten met ruim 14%. In deze gemeenten betalen huiseigenaren dit jaar tussen de € 30 en € 44 meer belasting.

Reden verhoging

Vereniging Eigen Huis vroeg gemeenten waar de ozb het meest is gestegen naar de reden voor de verhoging. De gemeenten Beesel en Scherpenzeel geven hiervoor echter geen verklaring, Eindhoven en Stadskanaal antwoorden dat het geld toe te voegen aan de algemene middelen of te gebruiken voor niet nader omschreven investeringen. De VEH vindt de verantwoording aan de burgers over deze belastingverhoging onder de maat.

Huurders moeten meebetalen

Uit onderzoek van de VEH blijkt dat bewoners deze vorm van belasting wel redelijk vinden, maar niet als het geld wordt gebruikt om gaten in de gemeentebegroting te dichten. ‘Huurders zouden moeten meebetalen aan de kosten van gemeentelijke voorzieningen waar iedereen van profiteert’, zegt VEH directeur belangenbehartiging Rob Mulder. Daarom pleit Vereniging Eigen Huis bij een volgend kabinet voor een beter, evenwichtiger systeem van lastenverdeling.