THEMA

GEMEENTEN KOMEN NIET MEER AAN ACCOUNTANT

Wettelijke plicht verzuimen

Ze dreigen zonder accountant hun wettelijke plicht te verzuimen, wat hun een korting op de rijksbijdrage zou kunnen opleveren. Uit de enquête blijkt dat de drie grootste accountantskantoren van Nederland, PwC, Deloitte en EY, massaal afscheid nemen van tientallen kleine en middelgrote gemeenten. De kantoren schrijven zich niet meer in op aanbestedingen van gemeenten of proberen tussentijds onder een lopend contract uit te komen.

Aantal daalt

De drie kantoren controleerden in boekjaar 2015 nog 159 van de 223 gemeenten die meededen aan het onderzoek. Een jaar later is dit aantal gedaald naar 106, iets minder dan de helft van de deelnemende gemeenten.

Verschillende oorzaken

De drie grote kantoren noemen als belangrijkste oorzaak de capaciteitsproblemen waarmee de kantoren kampen. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen verzwaard, het toezicht verscherpt en is er een verplichte accountantswissel bij beursgenoteerde bedrijven. Hierdoor moeten de accountantskantoren scherpe keuzes maken. Daarbij speelt ook mee dat accountants en gemeenten geen goede band met elkaar hebben. Accountants storen zich er aan dat de gemeenten niet veel waarde hechten aan de jaarrekeningcontrole.