THEMA

GIFT VAN AANDEELHOUDER AFTREKBAAR

Gift door vennootschap

Deze week werd het besluit van de staatssecretaris gepubliceerd in de Staatscourant in de volgende bewoordingen: ‘Een gift door een vennootschap die is ingegeven door de persoonlijk charitatieve behoefte van de aandeelhouder, maar (overigens) voldoet aan de door artikel 16 van de Wet Vpb gestelde vereisten voor giftenaftrek, komt als gift in aftrek op grond van artikel 16 van de Wet Vpb en wordt niet als uitdeling aangemerkt voor de inkomstenbelasting.’

Persoonlijke vrijgevigheid

De staatssecretaris reageert met dit besluit op herhaaldelijke vragen of giften die verband houden met persoonlijke vrijgevigheid van de aandeelhouder wil in aanmerking komen voor giftenaftrek. Gezien het verband met een persoonlijke behoefte van de aandeelhouder zouden deze giften kwalificeren als middellijke uitdeling en als zodanig geheel van aftrek zijn uitgesloten. De staatssecretaris vond deze benadering niet passend bij het doel en de strekking van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting.