THEMA

GROEN LICHT VOOR FISCALE VERZAMELWET 2015

  De redactie van FiscaalTotaal heeft de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet:
  • Rentekorting personeelslening: De nihilwaardering voor de personeelslening voor de eigen woning komt te vervallen.
  • Afschaffen van banksparen voor uitvaartkosten: Sinds de invoering in 2010 zijn er geen banken geweest die het product banksparen voor uitvaartkosten hebben aangeboden.
  • Bronheffing Luxemburg: Per 1 januari 2015 heeft Luxemburg het fiscale bankgeheim voor inwoners van de EU opgeheven. Per die datum wordt er geen bronheffing in Luxemburg meer geheven op de rente-inkomsten. Om deze reden is het niet meer nodig om bij de vaststelling van de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting een verrekening te verlenen voor de geheven bronheffing door Luxemburg.
  • Houdsterverliesregeling: Er is een reparatie voorgesteld op de houdsterverliesregeling. Door de uitleg die de Hoge Raad aan de regeling geeft, worden verliezen geleden in het jaar van aanvang en beëindiging van houdsteractiviteiten. In veel gevallen wordt het niet als houdsterverlies aangemerkt, waardoor de aftrekbeperking in die gevallen niet geldt.
  • Dividendbelasting: Met de voorgestelde wijziging wordt bewerkstelligd dat een groep lichamen die als gevolg van de per 1 januari 2016 te moderniseren Vpb-plicht voor overheidsondernemingen geen gebruik meer zouden kunnen maken van de teruggaafprocedure van de dividendbelasting, na 1 januari 2016 alsnog van de teruggaafprocedure gebruik kunnen blijven maken.
  • Teruggaafregeling BPM bij export van motorrijtuigen: De teruggaafregeling bij export van motorrijtuigen van de BPM wordt zodanig aangepast dat de BPM-teruggaaf alleen wordt verleend indien het geëxporteerde motorrijtuig duurzaam is ingeschreven in een andere EU-lidstaat of in een andere staat die partij is bij de Europese Economische Ruimte (EER).
  • Doorwerking aanpassingen nihiltarief motorrijtuigenbelasting: Vanaf 1 januari 2016 wordt voor personenauto's met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer een nihiltarief in de motorrijtuigenbelasting (MRB) ingevoerd. Dit nihiltarief geldt alleen voor personenauto's, niet voor bestelauto's, motoren of elektrische wagens.
  • Belasting op leidingwater: Deze wijziging betreft een vereenvoudiging van de belasting op leidingwater.
  • Energiebelasting: Voor de toepassing van het verlaagde tarief voor aardgas ten behoeve van glastuinbouwbedrijven wordt een aanvullende voorwaarde opgenomen. Het verlaagde tarief mag niet worden toegepast als het aardgas wordt gebruikt door een onderneming in moeilijkheden. Dit om te voldoen aan de Europese regels inzake staatssteun.
U kunt hyperlinks uit bovenstaand artikel alleen openen wanneer u een abonnement op de Kennisbank FiscaalTotaal heeft. Bent u op zoek naar fiscale verdieping voor een betrouwbaar advies aan uw klant? Lees meer over FiscaalTotaal en vraag een demo aan!>