THEMA

GROTE BEDRIJVEN GAAN MKB SNELLER BETALEN

Gebrek aan liquiditeit

De bedrijven Unilever, Heineken, Randstad, Jumbo, Philips en FrieslandCampina zijn de deelnemers van Betaalme.nu, een vanuit het Nederlandse bedrijfsleven gelanceerd initiatief, dat wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. Het initiatief heeft als doel het mkb makkelijker van liquiditeit te voorzien. Mkb-bedrijven moeten nu vaak lang wachten op de betalingen voor geleverde goederen en diensten. Daardoor ontstaat een gebrek aan liquiditeit, waardoor deze leveranciers in grote problemen kunnen komen.

Betaalme.nu initiatief

Het doel van Betaalme.nu is dat binnen vijf jaar minstens de helft van de duizend grootste ondernemingen meedoet en facturen van hun kleinste leveranciers het liefst binnen 30 dagen gaat betalen. Volgens recent onderzoek staan facturen nu gemiddeld 42 dagen open. Met het initiatief zal er zo'n € 2,5 miljard uit openstaande facturen vrij komen voor het mkb. Minstens een kwart van het mkb zal dankzij het initiatief makkelijker toegang tot liquiditeit krijgen. Het sneller betalen van rekeningen stimuleert het mkb en daarmee de economische groei en werkgelegenheid in Nederland. De deelnemers van Betaalme.nu stellen elk hun eigen manifest op. Daarin geven ze aan hoe ze ervoor gaan zorgen dat hun leveranciers sneller betaling van hun facturen kunnen ontvangen. Daarnaast bieden sommigen hun grotere mkb-leveranciers ketenfinanciering aan, waarbij de facturen van leveranciers snel en goedkoop worden gefinancierd door gespecialiseerde partijen.

MKB-Nederland positief

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn erg positief over het initiatief. 'Voldoende liquiditeit is van levensbelang voor ondernemers. Hiermee kunnen ze investeren in groei en zijn ze minder kwetsbaar voor tegenslagen. Het is lastig iets te ondernemen als tijdige betaling uitblijft en het doet ook recht aan de belangrijke positie van kleinere toeleveranciers in de keten', zegt voorzitter Michaël van Straalen van de brancheorganisatie.