THEMA

'GROTE VERSCHILLEN BIJ VERHOGEN OZB'

Haren

Gemiddeld betalen huiseigenaren in Nederland in 2018 €285 aan ozb. In 2017 was dat €280. Huiseigenaren in het Groningse Haren zijn van de onderzochte gemeenten het minste af. In de ‘toch al dure gemeente’ stijgt de ozb volgend jaar met bijna 13%. Daardoor moet gemiddeld €478 belasting worden afgedragen, €55 meer dan een jaar eerder. De VEH noemt die stijging opmerkelijk, omdat in het gemeentelijke coalitieakkoord staat dat ‘alles op alles’ wordt gezet om lastenverzwaringen voor inwoners te voorkomen. Naast Haren zijn ook inwoners van de Brabantse gemeenten Cuijk en Roosendaal fors duurder uit. Hier gaat de ozb met respectievelijk 12% en 10% omhoog.

Lagere ozb

In 22 van de onderzochte gemeenten valt de ozb volgend jaar lager uit. Grootste daler is de gemeente Boekel met 9%. Hier daalt de ozb met gemiddeld €37, van €407 naar €370. In Nijkerk daalt de ozb met ruim 6% van €294 naar €274 en in Weert van €265 naar €248 (-6 %).

Riool- en afvalstoffenheffing stabiel

De rioolheffing is in 2018 met gemiddeld €213 vrijwel gelijk aan de heffing in 2017, maar ook hier vallen enkele uitschieters op. Zo verhogen de gemeente Stein (Limburg) en Langedijk (Noord-Brabant) deze heffing met ongeveer 12%, terwijl de gemeenten Cuijk en Grave dezelfde lasten met ruim 15% verlagen. Ook de afvalstoffenheffing wijzigt volgend jaar nauwelijks, gemiddeld betaalt een huishouden €241. Uitzonderingen zijn de Limburgse gemeenten Simpelveld en Gulpen-Wittem; hier stijgt deze heffing met ruim 10%.