THEMA

HALFJAARSRAPPORTAGE BELASTINGDIENST: VERANDEROPGAVE

AVG

De invoering van de AVG vergt veel van de Belastingdienst, aldus Snel. Bij nieuw te ontwerpen processen en informatiesystemen neemt de Belastingdienst de verplichtingen vanuit de AVG mee. Maar de dienst gaat dat niet halen voor de invoering van de wet op 25 mei 2018. De Belastingdienst houdt hierover contact met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Investeringsagenda en Herijking Investeringsagenda

‘De vernieuwing van de Belastingdienst is misschien wel mijn belangrijkste doel als staatssecretaris de komende jaren’, schrijft Snel. Maar door alle debatten in de Tweede Kamer, onder meer de Algemene Financiële Beschouwingen en het debat over het Belastingplan 2018, heeft Snel zich nog onvoldoende kunnen verdiepen in de vernieuwingsagenda van de Belastingdienst. Iets waar hij zich de komende maanden wel mee gaat bezighouden, zo geeft hij aan. In de Kamerbrief schrijft Snel dat er wel een herijking heeft plaatsgevonden op 19 september 2017 waarbij de grootste verbetermogelijkheden opnieuw zijn bekeken. Omdat uit de herijking naar voren komt dat de structurele besparingen overeind blijven, maar vooral ICT en in mindere mate projectbeheersing over de gehele planperiode een extra impuls vragen, hebben dit kabinet (in het Regeerakkoord) en het vorige kabinet (in de Miljoenennota 2018) tezamen extra middelen vrijgemaakt voor (de vernieuwing van) de Belastingdienst.

Werving

Verder blijkt uit de Halfjaarsrapportage dat de werving van medewerkers achterloopt op schema ten opzichte van de 1.268 fte die in het wervingplan zijn opgenomen. De verwachting is dat er dit jaar 1.154 posities worden opengesteld. Dit heeft volgens de staatssecretaris geen invloed op de continuïteit van de Belastingdienst.

Brexit

Ook de Brexit heeft gevolgen voor de Belastingdienst. Het Verenigd Koninkrijk (VK) maakt dan geen onderdeel meer uit van de Europese interne markt en de douane-unie. Als dat gebeurt ontstaat een nieuwe buitengrens. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van de taken van de Douane onder alle mogelijke uiteindelijke afspraken die met het VK gemaakt worden. De Belastingdienst voert nadere analyses uit op de impact van de Brexit bij Douane, FIOD en andere onderdelen om ervoor te zorgen tijdig voorbereid te zijn op de gevolgen van de Brexit, aldus Snel.