THEMA

HANDREIKING BELASTINGDIENST SOCIALE VERZEKERING IN GRENSOVERSCHRIJDENDE SITUATIES

Handreiking

In de handreiking ‘Sociale verzekering in grensoverschrijdende situaties: “Hoe verwerk ik dat in de aangifte?’ geeft de Belastingdienst duidelijkheid rond de sociale verzekeringspositie en hoe bepaalde wijzigingen te verwerken in de aangifte inkomstenbelasting. De situaties die ze uitlichten zijn die van een cliënt die is verzekerd in Nederland, in het buitenland, of beiden. Met een juiste toepassing in de aangifte inkomstenbelasting voorkomt u dat een cliënt dubbel of helemaal geen premies volksverzekeringen betaalt.

Iemand blijft verzekerd in Nederland

Als iemand vanuit een Nederlandse werkgever wordt gedetacheerd om tijdelijk in het buitenland te werken, dan geeft de Sociale Verzekeringsbank een A1-verklaring, ook wel de detacheringsverklaring. Hiervoor vult u in de aangifte ja in bij de aanvullende vraag of iemand verzekerd is voor de volksverzekeringen of voor de zorgverzekeringswet. Voor wat betreft de premieheffing is de situatie niet anders dan voor iemand die geen grensoverschrijdende activiteiten verricht.

Iemand is volledig verzekerd in een ander land

In dit geval mag Nederland geen sociale premies heffen over het inkomen in box 1 van deze persoon. Nederland verleent een volledige vrijstelling voor de volksverzekeringen. Geef in de aangifte bij aanvullende vragen aan dat iemand niet (volledig) verzekerd is voor de volksverzekeringen in Nederland. Antwoord nee op de vraag of iemand in Nederland verzekerd was voor de AOW en Anw en nee op de vraag of iemand verplicht verzekerd is voor de Wlz en Zvw. Met deze keuze zijn geen premies volksverzekeringen verschuldigd.

Iemand is een deel van het jaar verzekerd in Nederland 

Hier speelt de vermindering van het premie-inkomen een rol. Vul geen bedrag in bij ‘correctie van het premie-inkomen’, maar vermeld de in Nederland verzekerde periode. Nederland heft over het inkomen genoten in de niet-verzekerde periode geen premies volksverzekeringen.