THEMA

HERSTEL PENSIOENFONDSEN ZET DOOR

ABP

‘De dekkingsgraad kruipt langzaam verder omhoog en dat is op zich positief’, zegt voorzitter Corien Wortmann-Kool van ambtenarenfonds ABP. ‘Toch verwachten we dat we de pensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks kunnen verhogen met de inflatie. Ook de kans op verlaging van de pensioenen blijft de komende jaren aanwezig.’

PFZW

Bij zorgfonds PFZW is het verhaal min of meer hetzelfde: ‘Ten opzichte van het eerder dit jaar ingediende herstelplan lopen we iets voor op de geplande verbetering van de dekkingsgraad. We hebben echter nog een lange weg te gaan’, aldus PFZW-directeur Peter Borgdorff.

Pensioenverlagingen

Vorig jaar dreigden bij veel fondsen nog acute pensioenverlagingen. Die vrees is nu wat naar de achtergrond verdwenen. Voor miljoenen Nederlanders is de dreiging van kortingen echter nog altijd niet uit de lucht. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde onlangs dat zich komende jaren nog ingrepen kunnen voordoen, aangezien de financiële positie van veel fondsen nog niet op het minimaal vereiste niveau zit.

100%

De graadmeters waar de fondsen naar kijken schommelen nu rond de 100%. Dat betekent dat hun vermogen en verplichtingen weer nagenoeg met elkaar in evenwicht zijn. Volgens de regels moeten deze scores echter nog verder omhoog. ABP zit met een actuele dekkingsgraad van dik 101% iets boven het 'break-evenpunt', PFZW zit met ruim 98% iets daaronder. Metaalfondsen PME en PMT scoren verder respectievelijk 100% en bijna 101%. BpfBOUW, dat het al langer beter doet, heeft inmiddels een dekkingsgraad van 115%. Dat fonds vindt het nu, in deze tijd van het jaar, echter nog te vroeg om over het indexeren van pensioenen te praten.

Formatiegesprekken

In de pensioenwereld wordt nu ook nog met een schuin oog gekeken naar de formatiegesprekken in Den Haag. Daarnaast wacht de sector op een belangrijk advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel.