THEMA

HET INNOVATIEVE MKB IS OVERALL HET GEZONDSTE MKB-TYPE

Uitkomsten onderzoek

Het onderzoeksbureau heeft een set indicatoren ontwikkeld waarmee de gezondheid van de bedrijven in deze mkb-typen vergeleken kunnen worden. Zo blijkt dat ‘het innovatieve en nieuwe waarde creërende mkb’ relatief het gezondste bedrijfstype is.

De vier bedrijfstypen

De nieuwe typologie van het mkb onderscheidt de volgende vier bedrijfstypen:
  • De zzp’ers
  • Het reguliere mkb met personeel
  • Het jonge mkb
  • Het innovatieve en nieuwe waarde creërende mkb.
Er bestaat overlap tussen de typen. Een zzp’er of een regulier mkb-bedrijf kan bijvoorbeeld ook een jong en/of innovatief bedrijf zijn. Alleen tussen de zzp’ers en het reguliere mkb bestaat geen overlap.

Gezondheid mkb-typen

Diverse interne, externe, strategische en financiële kenmerken geven zicht op de gezondheid van mkb-bedrijven. Een bedrijf wordt als gezond beschouwd als er perspectief is op continuïteit of groei van het bedrijf. Door middel van een telefonische enquête onder bijna 2.000 mkb-bedrijven zijn in het najaar 2015 de verschillende kenmerken in kaart gebracht.

Innovatieve bedrijven

Innovatieve mkb-bedrijven waren in 2015 overall gezonder dan de andere drie mkb-typen. Innovatieve mkb-bedrijven scoren beter op de externe, strategische en financiële kenmerken. Reguliere mkb-bedrijven met personeel en jonge bedrijven scoren gelijk op de overall gezondheid. Reguliere mkb-bedrijven presteren echter beter op de strategische en financiële kenmerken en jonge bedrijven scoren beter op de interne en externe gezondheidskenmerken. De zzp’ers scoren het laagst qua gezondheid, hoewel de financiële gezondheid niet achterblijft bij de andere bedrijfstypen.

Aangrijpingspunten voor beleid

De resultaten van de meting geven aangrijpingspunten voor beleid. De relatief sterke gezondheid van de innovatieve bedrijven pleit bijvoorbeeld voor continuering van het overheidsbeleid gericht op innovatie om deze bedrijven gezond te houden en de andere bedrijfstypen op innovatiegebied te stimuleren. Daarnaast bevestigt de studie de beleidsaandacht voor de toegang van het mkb tot extern kapitaal.