THEMA

HET IS WEER VERANTWOORDINGSDAG

Alle jaarverslagen

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem overhandigt de Tweede Kamer om 10.15 uur een hele stapel: het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2015, de jaarverslagen van alle ministeries plus de zogenoemde Verantwoordingsbrief. De president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser overlegt zijn stukken tegelijkertijd aan het parlement. Volgende week debatteert de Kamer erover.

Stevige kritiek

Vorig jaar was de reactie van de Rekenkamer niet mals. Er was stevige kritiek, met name op de veranderingen bij het persoonsgebonden budget (pgb). Het kabinet werd ambitieus genoemd, maar niet al te zorgvuldig.