THEMA

HOF: VRIJWILLIGE VERTREKREGELING IS GEEN VERKAPT VROEGPENSIOEN

Boete

De zienswijze van de Belastingdienst dat de vrijwillige vertrekregeling bij 55-plussers in feite een vroegpensioenregeling is, wordt niet gesteund door het Gerechtshof in Den Bosch. In dat geval mag de fiscus een boete van 52% over de vertrekvergoeding opleggen. Destijds ingevoerd om de arbeidsdeelname van ouderen te bevorderen. Die boete komt bovenop de belasting die de werknemer zelf ook nog over zijn vertrekvergoeding moet betalen. De totale belastingdruk kan dus oplopen tot méér dan 100%. Die boete kreeg de Belastingdienst kreeg de boete vorig jaar zelf ook opgelegd, toen bleek dat veel oudere ambtenaren hadden ingetekend op de vrijwillige vertrekregeling bij de fiscus.

Tegen

Maar, de rvu-boete bemoeilijkt het vrijwillig vertrek bij reorganisaties, wat leidt tot meer gedwongen ontslagen. Om die reden hebben werkgevers en vakbonden zich tegen de boete gekeerd. Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt daarbij dat ook de kosten van een sociaal plan vaak niet te overzien zijn door de dreiging van naheffingen als de rvu-boete.

Uitspraak

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft nu geoordeeld dat de Belastingdienst een vrijwillige vertrekregeling niet mag behandelen als een verkapt vroegpensioen en dus geen fiscale boetes mag opleggen.