THEMA

HOGE RAAD KEURT CRISISHEFFING GOED

Begrotingstekort terugdringen

Om het begrotingstekort terug te dringen liet het kabinet grootverdieners destijds 16% extra belasting betalen over het deel van hun jaarinkomen dat de € 150.000 oversteeg. Verscheidene werkgevers stapten daarop naar de rechter. Het had het kabinet honderden miljoenen kunnen kosten als zij in het gelijk waren gesteld.

Crisisheffing mag

Zowel de rechtbank als het gerechtshof oordeelde dat het kabinet met de crisisheffing zijn boekje niet te buiten ging. Daarop werd een cassatieverzoek ingediend bij de Hoge Raad. Die heeft dat evenwel afgewezen.

Internationale eigendomsrecht

De advocaat-generaal had juist geadviseerd de zaak terug te verwijzen naar het hof. Naar zijn oordeel was de crisisheffing niet helemaal rechtmatig, omdat die met terugwerkende kracht werd toegepast. Dat zou in strijd zijn geweest met het internationale eigendomsrecht.

Rechtvaardig

De Hoge Raad oordeelt echter anders. Gezien de destijds ernstige begrotingsproblemen waren volgens het rechtscollege 'voldoende specifieke en dringende redenen aanwezig' om de crisisheffing te rechtvaardigen.