THEMA

HONDERDEN IB-AANGIFTEN INGEVULD TIJDENS DE LANDELIJKE AANGIFTEDAG

Geen concurrentie

‘Ik kom hier al tien jaar, sinds het overlijden van mijn man’, zegt Carla Zonneveld (73). ‘Ik kan het zelf niet en ik kan ook niet met een pc overweg. Dan ben ik blij dat ze het voor mij hier regelen. Als ik er volgend jaar nog ben, kom ik zeker weer.’ Voor het tiende jaar op rij opende het gemeentehuis van Rotterdam haar deuren voor de Landelijke Aangiftedag (LAD). Ook dit jaar weer stelde Elsevier Nextens haar aangiftesoftware ter beschikking. De Stichting helpt al bijna 40 jaar mensen met een jaarinkomen tot € 35.000. ‘Boven die grens concurreren we met de belastingadviseurs’, legt Rosalynn de Jong, voorzitter van de LAD-commissie, uit. ‘Dat is niet de bedoeling. Ons hoofddoel is om bij te dragen aan de maatschappij door te zorgen dat iedereen toegang heeft tot fiscale hulpverlening, dus ook de mensen die het financieel moeilijker hebben. Sommigen kunnen, zonder dat ze het wisten, € 1000 terugkrijgen. Ze zijn dan heel dankbaar en daar doe ik het voor. Daarnaast sluit het aan bij mijn studie.’

Studenten Fiscaal recht en Fiscale economie

Alle tachtig vrijwilligers van de Stichting Belastingwinkel Rotterdam, zijn studenten Fiscaal recht en Fiscale economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ervaren studenten worden gekoppeld aan de minder ervaren. Voordat de aangifte verstuurd wordt, vind er nog een controle plaats door oud-studenten die al in het vakgebied werken of door de afstuderende studenten. Gedurende de dag kunnen er ook vragen gesteld worden aan Arno Pol, die er namens de Belastingdienst bij is, waar hij tweedelijns medewerker is. Net als prof. Hemels, vindt hij het een mooi initiatief. ‘Waarom je moet betalen wat je moet betalen, staat niet bij de aangifte uitgelegd. Die uitleg krijgen ze hier wel en dat zorgt ook voor meer begrip.’

Digitalisatie is een ramp

De uitleg is ook welkom voor een klant die liever niet zijn naam wil publiceren. ‘Ik ben digibeet, na vijf minuten op het scherm kijken, gaan de lettertjes dansen. Dat ze alles gaan digitaliseren is echt een ramp voor mij.’ Ondertussen maakt hij er zelf maar het beste van: ‘Was u getrouwd in 2015, meneer?’, vraagt de medewerker van de Stichting. ‘Nee hoezo, had u interesse?’ ‘Woont u samen?’ ‘Nee, tenzij u mijn kat meerekent…’ De medewerker probeert het serieus te houden: ‘Dan krijgt u € 1.200 terug, meneer.’ De man reageert heel blij, maar probeert er nog meer uit te slepen: ‘Kunt u de aangiftesoftware niet manipuleren om er nog meer uit te krijgen?’, grapt hij.

Sociale vaardigheden

Volgens Hemels, hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is deze dag ook belangrijk voor de studenten zelf: ‘In de collegezalen is het invullen van een aangifte heel theoretisch. Vandaag krijgen ze ook praktijkervaring en sociale vaardigheden. Dat is heel belangrijk.’ Zelf is ze ook een oud-veteraan: ‘Ik was in de jaren ’90 betrokken bij de Stichting. In de loop der jaren is het professioneler geworden, hebben we meer vrijwilligers en is het makkelijker geworden met de computer.’ De Stichting is geleidelijk over aan het stappen van de desktopsoftware naar het Nextens in de cloud omdat nog niet alle laptops wifi hebben. ‘Maar, de ervaringen zijn goed met zowel Nextens in de cloud als met de desktopsoftware’, zegt Finian de Schepper, Commissaris Opleidingen namens de Stichting. ‘Het programma spreekt redelijk voor zich.’

LAD Den Haag

Op zaterdag 26 maart is de Landelijke Aangiftedag in Den Haag, in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Daar hebben zich ook al ruim 400 mensen voor aangemeld.