THEMA

HORIZONTAAL TOEZICHT DOOR BELASTINGDIENST MOET OP DE SCHOP

Horizontaal toezicht

Het horizontaal toezicht is toe aan vernieuwing, meent Uijlenbroek. Bij deze vorm van toezicht geeft de fiscus een belastingplichtige meer vertrouwen en verantwoordelijkheid om zijn belastingzaken te regelen. Daarover worden afspraken gemaakt en controleert de Belastingdienst nauwelijks meer aangiften. Sinds 2005 hanteert de fiscus deze werkwijze.

Regels onduidelijk

Volgens Uijlenbroek is het onduidelijk wanneer bedrijven het vertrouwen verliezen en weer vallen onder het oude systeem. ‘De interventieladder van horizontaal toezicht naar verticaal toezicht is onvoldoende kenbaar waardoor een of-of-discussie ontstaat, terwijl het een glijdende schaal is’, schrijft hij. Uit eerder onderzoek van Investico blijkt dat bijna een kwart van de grote bedrijven in Nederland volgens het horizontaal toezichtsysteem worden gecontroleerd. Onder andere hierdoor daalde de fiscale boekenonderzoeken bij Nederlandse bedrijven de afgelopen twintig jaar met 70%.

Internationaal aansluiten

Daarnaast vindt Uijlenbroek dat Nederland zich moet aansluiten bij internationale ontwikkelingen op dit gebied. Volgens het FD steunen inspecteurs en belastingadviseurs de oproep van de directeur-generaal. Alle landen gebruiken objectieve kaders en ook de OESO heeft normen opgesteld voor horizontaal toezicht, alleen Nederland niet. Ons land past deze vorm van toezicht toe zonder duidelijke normen te hanteren. Volgens de inspecteurs is het systeem naïef en onverantwoord en bovendien loopt de fiscus veel belastingopbrengsten mis. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën noemde begin dit jaar nog de zorgen van de inspecteurs onterecht: ‘We zitten wel degelijk achter de centjes aan.’