THEMA

HUISEIGENAAR BETAALT WEER TE VEEL VOOR OZB

Collectief overschrijden

Eigen Huis stelt dat gemeenten al vijf jaar achtereen de afspraken over de maximale ozb-verhoging collectief overschrijden. Dit zouden zij ongestraft kunnen doen omdat overschrijdingen voor individuele gemeenten geen nadelige consequenties hebben. De belangenclub vraagt het kabinet daarom 'dwingende maatregelen' te nemen die huiseigenaren beschermen tegen te sterke stijgingen van de ozb.

Meerssen grootste stijger

Vereniging Eigen Huis onderzocht in alle gemeenten de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten die bestaan uit ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De ozb stijgt dit jaar het hardst in de Limburgse gemeente Meerssen. Huiseigenaren betalen hier gemiddeld € 421. Dat is € 115 (37%) meer dan vorig jaar.

Duiven en Kampen

Ook in de Gelderse gemeente Duiven gaat de ozb met bijna 28% flink omhoog en betaalt een huiseigenaar gemiddeld € 319. Dit is bijna € 70 meer dan in 2015. Nummer drie op de lijst is Kampen met een stijging van bijna 17%. Gemiddeld betaalt een huiseigenaar hier € 262 aan ozb, een stijging van € 37. Maar omdat in Duiven de afvalstoffenheffing en in Kampen de rioolheffing fors is verlaagd, blijft de uiteindelijke woonlastenstijging in deze ozb-toppers beperkt tot enkele euro's.

Landelijk

Landelijk stijgen de totale woonlasten (ozb, riool- en afvalstoffenheffing) voor huiseigenaren van 734 naar € 745, een toename van 1,46%.