THEMA

HYPOTHEEKRENTEAFTREK BLIJKT IN SOMMIGE GEVALLEN HYPOTHEEKRENTEBIJTELLING

Vierde schijf

Wiebes geeft aan dat de tariefmaatregel eigen woning volgens de Wet IB 2001 van toepassing is op belastingplichtigen die met hun belastbare inkomen uit werk en woning in de vierde schijf vallen of die zonder de aftrek van kosten met betrekking tot een eigen woning met hun belastbare inkomen uit werk en woning in de vierde schijf zouden vallen. Met de maatregel is bewerkstelligd dat de aftrekbare kosten voor een eigen woning niet meer tegen het tarief van de vierde schijf (52%) worden verzilverd, maar geleidelijk (met een jaarlijkse daling van 0,5%-punt) tegen een steeds iets lager tarief.

Aftrekpercentage

In 2017 gaat het om een tarief van 50%. De daling loopt door tot 38% in 2041. De correctie op het aftrekpercentage zal de komende jaren oplopen als gevolg van de jaarlijkse verlaging van het aftrekpercentage voor de aftrekbare kosten eigen woning. Door de hogere tariefcorrectie zullen geleidelijk meer belastingplichtigen per saldo belasting gaan betalen over de eigen woning. Dit aantal zal ook oplopen als gevolg van de per 2013 ingevoerde annuïtaire aflossingseis.

Hypotheekrentebijtelling

De staatsecretaris geeft voorts aan dat belastingplichtigen deze hypotheekrentebijtelling niet kunnen voorkomen door de hypotheekrenteaftrek niet in de aangifte op te nemen. Zolang een schuld voldoet aan alle voorwaarden en kwalificeert als eigenwoningschuld is de belastingplichtige verplicht deze schuld en de daarmee verband houdende aftrekbare kosten eigen woning als zodanig op te voeren in zijn aangifte. Dit betreft geen keuze, aldus de staatssecretaris.