THEMA

IMF ZIET ECONOMISCHE GROEI AANTREKKEN

Hogere verwachtingen

Daarin schroeft het fonds de verwachting voor de groei van de wereldeconomie in 2017 een fractie op, naar 3,5% na een vooruitgang met 3,1% vorig jaar. Voor 2018 bleef de prognose ongewijzigd op 3,6%. De sterkere groei wordt breed gedragen en is onder meer te danken aan meevallende ontwikkelingen in Europa en Azië.

Nederlandse groei

Het relatief zonnige beeld voor de komende tijd geldt ook voor Nederland, waar de groei dit jaar naar verwachting net als in 2016 uitkomt op 2,1%, om vervolgens af te zwakken naar 1,8% in 2018. Daarmee werd het fonds aanzienlijk positiever over 2017, zoals onlangs al uit een IMF-rapport over Nederland bleek. De nieuwe prognoses zijn gelijk aan de meest recente van het Centraal Planbureau (CPB).

Kwetsbaar herstel

Het herstel van de wereldeconomie blijft echter kwetsbaar, zeker als het protectionisme dat in veel landen de kop opsteekt daadwerkelijk tot handelsoorlogen leidt, waarschuwt het IMF. Prijzen lopen dan op, terwijl de productiviteit daalt en gezinnen uiteindelijk minder geld te besteden hebben.

Stimuleringsbeleid VS

Het IMF is verder bezorgd over een al te ruim stimuleringsbeleid in de VS, dat zou leiden tot een sterk stijgende inflatie en snel oplopende rente en een sterke opmars van de dollar. Landen die hun munt hebben gekoppeld aan de dollar, of die veel schulden in dollars hebben uitstaan, komen dan zwaar in de problemen.

China afhankelijk binnenlandse vraag

Daarnaast blijft China een punt van zorg. Daar is de groei nog altijd sterk afhankelijk van de binnenlandse vraag, die voor een groot deel met schulden wordt aangejaagd.

Brexit

Onder de grote economieën werd het IMF op korte termijn vooral positiever over Groot-Brittannië. Daar wordt nu gerekend op een groei van 2% in 2017, waar drie maanden geleden nog een plus van 1,5% werd ingetekend. Als de Brexit meer vorm krijgt, valt de groei volgend jaar naar verwachting wel terug tot 1,5%.