THEMA

IMPRESSIE EERSTE TERMIJN DEBAT EERSTE KAMER OVER BELASTINGPLAN

Evenwichtige inkomensverhoudingen

De herziening van het belastingstelsel blijft een aandachtspunt van het kabinet. Wiebes merkte op dat er verschillende gedachtes leven over evenwichtige inkomensverhoudingen en betoogde dat de voorgestelde maatregelen niet denivellerend werken.

Één- en tweeverdieners

Over de één- en tweeverdieners merkte de staatssecretaris op dat de hieraan gewijde motie-Schalk in de Tweede Kamer onvoldoende politiek draagvlak heeft. Het is volgens Wiebes geen doelstelling van het kabinet om de inkomensverschillen tussen deze groepen te vergroten dan wel te verkleinen. Hij zegde wel toe dat hier volgend jaar opnieuw aandacht aan wordt besteed.

Fiscale vergroening

De staatssecretaris betoogde verder dat vergroening niet (uitsluitend) via de fiscaliteit geregeld moet worden. 'Dit is niet de meest verstandige route, gezien de in het verleden behaalde resultaten', aldus de staatssecretaris. De tweede termijn van het debat over het Belastingplan 2016 zal plaatsvinden op 21 en 22 december 2015. De redactie van FiscaalTotaal heeft een whitepaper gemaakt met de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2016 en de nieuwsberichten. U kunt dit whitepaper en overige hyperlinks uit bovenstaand artikel alleen openen wanneer u een abonnement op de Kennisbank FiscaalTotaal heeft. Bent u op zoek naar fiscale verdieping voor een betrouwbaar advies aan uw klant? Lees meer over FiscaalTotaal en vraag een demo aan!>