THEMA

IN 2016 GROOTSTE CAO-LOONSTIJGING SINDS 2009

Contractuele loonkosten stijgen

De contractuele loonkosten (cao-lonen plus werkgeverspremies) stegen met 2,0%. Daarmee lag de ontwikkeling van de contractuele loonkosten weer hoger dan de stijging van de cao-lonen, zoals dat in de afgelopen vijftien jaar vrijwel steeds het geval is geweest. Alleen de jaren 2006, 2007 en 2015 vormen daarop een uitzondering. In die perioden gingen bijdragen van werkgevers aan premies zoals pensioen, arbeidsongeschiktheid of WW omlaag. Daardoor konden de loonkosten minder stijgen dan de lonen.

Inflatie

De loonstijging was vorig jaar aanzienlijk sterker dan de inflatie. Die graadmeter voor de stijging van de consumentenprijzen bleef met 0,3% steken op het laagste niveau sinds 1987. Daardoor nam de koopkracht flink toe. Het verschil tussen de loon- en de prijsstijgingen liep in de tweede helft van het jaar wel terug, omdat de inflatie langzaam is begonnen aan een opmars.

Overheid

De sterkste gemiddelde loonstijging was zichtbaar bij de overheid. Daar stegen de cao-lonen in doorsnee met 3,4%, vooral dankzij de ontwikkelingen in het onderwijs. Andere bedrijfstakken waar de lonen flink stegen waren de bouw en de verhuur en handel van onroerend goed. In de financiële dienstverlening bleef de toename het meest beperkt.