THEMA

IN DIENST NEMEN AOW'ER WORDT AANTREKKELIJKER

De nieuwe regels

Vanaf volgend jaar wordt het in dienst nemen van een AOW'er makkelijker en aantrekkelijker:
  • Werkgevers betalen het loon bij ziekte maximaal 13 weken door. Nu betaalt hij maximaal twee jaar het loon van een zieke werknemer.
  • De werkgever heeft minder re-integratieverplichtingen.
  • De mogelijkheid om een tijdelijk contract aan te gaan met een gepensioneerde wordt verruimd. Nu mag de werkgever een tijdelijk contract niet meer dan drie keer achter elkaar aanbieden zonder dat het daarna een contract voor onbepaalde tijd wordt. Straks worden dit ten hoogste zes tijdelijke contracten (na het bereiken van de AOW-leeftijd) in een periode van maximaal vier jaar.
  • Als de werkgever geen andere afspraken maakt met zijn werknemer, dan eindigt de arbeidsovereenkomst tussen hem en zijn werknemer automatisch als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
  • Een AOW'er valt onder de cao die van toepassing is in de sector van de werkgever.