THEMA

IN MEESTE GEVALLEN DALEN DE WERKGEVERSLASTEN IN 2017

Minder sectorpremies

Dat blijkt uit berekeningen van salarisstrookverwerker en HR-dienstverlener ADP Nederland. De meeste organisaties betalen in 2017 minder aan sectorpremies voor de WW. De gemiddelde sectorpremie daalt van 1,78% naar 1,36%. De basispremie voor de WIA stijgt met 0,28 procentpunt. Voor het vierde achtereenvolgende jaar daalt ook de werkgeversbijdrage in de Zorgverzekeringswet.

Daling in verschillende sectoren

Zo wordt de bouwvakker goedkoper door de dalende sectorpremie voor de WW en werkgevers in metaal en techniek krijgen te maken met een lichte daling van de pensioenpremie. Ook voor zorg- en welzijnsinstanties nemen de werkgeverslasten voor vrijwel alle medewerkers af. In de sector transport zijn de verschillen ten opzichte van vorig jaar klein. Overheidsinstanties gaan juist meer pensioenpremie afdragen voor hun werknemers vanaf 2017.

Stijging voor twee keer modaal

Voor werknemers in alle onderzochte sectoren met een inkomen van twee keer modaal moet meer worden afgedragen dan vorig jaar. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een hogere AWF-premie, een hogere WIA-premie en de reguliere verhoging van het maximumloon waarover deze premies worden geheven. Zo moeten overheidsinstanties € 120 per maand meer betalen aan werkgeverslasten voor een ambtenaar die twee keer modaal verdient.

Wetswijzigingen 2017

Lage inkomensvoordeel pas achteraf bekend Werkgevers kunnen voor personeel met een laag loon een extra voordeel tegemoet zien. Voor personeel met een salaris tussen de 100% en 125% van het minimumloon geldt per 1 januari 2017 het Lage Inkomensvoordeel (LIV). Het LIV moet werkgevers stimuleren werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden. De subsidie over 2017 wordt in de zomer van 2018 automatisch uitbetaald door de Belastingdienst. Deze kan per werknemer oplopen tot maximaal € 2.000 per jaar. Premie Werkhervattingskas De premies voor het WGA risico worden per 1 januari samengevoegd voor zowel flexwerkers als werknemers met een vast contract. Op dit moment is nog niet duidelijk of er meer of juist minder werkgevers hebben gekozen voor Eigenrisicodragerschap. Wet Aanpassing Schijnconstructies (WAS) Werkgevers moeten er per 1 januari voor zorgen dat het voor de werknemer geldende netto-equivalent van het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon wordt overgemaakt op een bankrekening op naam van de werknemer. Dit netto-equivalent kan verschillen per branche, per werkgever en zelfs per werknemer en geeft in de praktijk uitvoeringsproblemen. Aanpassing minimumloon Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer dat er voor moet zorgen dat werknemers vanaf 21 jaar recht hebben op een volwaardig minimumloon. De eerste stap is gepland voor 1 juli 2017. Werknemers van 22 jaar krijgen dan recht op 100% van het minimumloon waar het nu nog 85% is. Ook de overige minimum (jeugd)lonen worden aangepast als het wetsvoorstel het haalt.