THEMA

INFLATIE IN 2017 1,4 PROCENT, VOORAL VOEDINGSMIDDELEN DUURDER

Zuivel

Vooral voedingsmiddelen werden in 2017 duurder, namelijk 2,7%. Met name voor zuivel moesten consumenten meer betalen. Verder werden ook benzine en elektriciteit duurder, terwijl mobiel bellen juist goedkoper werd.

Spaargeld

Niet iedereen zag de koopkracht er in 2017 door de inflatie op achteruitgaan. De cao-lonen gingen vorig jaar namelijk met 1,5% omhoog. Voor spaarders is de relatief hoge inflatie wel slecht nieuws, want zij kregen nauwelijks rente op hun spaargeld, terwijl het leven duurder werd. Hierdoor is het spaargeld per saldo minder waard geworden.

Gezond niveau

Voor de Europese Centrale Bank (ECB) zijn de recente inflatiecijfers wel goed nieuws. De ECB mikt namelijk op een inflatie van ongeveer 2%. Volgens de bank is dit een gezond niveau dat past bij een goed draaiende economie.