THEMA

INFLATIE STIJGT LICHT IN FEBRUARI

Duurdere kleding en benzine

De inflatie nam vooral toe door duurdere benzine en kleding. In februari kostte een liter benzine € 1,58. Dat is 18 cent meer dan een jaar eerder. Na augustus 2015 is benzine niet zo duur geweest. Kleding was ruim 5% duurder dan in februari vorig jaar. Ook de prijsstijging van voedingsmiddelen verhoogde de inflatie.

Berekening zonder deze productgroepen

Omdat de prijsontwikkeling van energie en voeding sterk fluctueert en de prijzen van alcohol en tabak vaak stijgen door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de inflatie exclusief deze productgroepen. De inflatie in februari volgens deze maatstaf daalde naar 1,3%. In januari was dat nog 1,4%.

Inflatie eurozone

Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode stegen de consumentenprijzen vorige maand, van 1,6% in januari tot 1,7% in februari. De inflatie in de eurozone steeg van 1,8% naar 2%. De inflatie in Nederland is vanaf mei 2016 lager dan in de eurozone, aldus het CBS.