THEMA

'INFO OVER KANS OP PENSIOENKORTING KAN BETER'

Informatie kan beter

De AFM en DNB zien dat pensioenfondsen veel inspanningen leveren om hun deelnemers goed te informeren. Voor de meeste fondsen geldt wel dat de informatieverstrekking nog beter kan. Bijna de helft van de fondsen informeert correct en duidelijk over de kans op indexatie en de omvang daarvan. Toch was bij bijna één derde van de fondsen hierover nog geen boodschap opgenomen in de toegezonden stukken. Vooral in de informatie over het korten van de uitkering is ruimte voor verbetering. Een grote meerderheid van de fondsen kan duidelijker informeren over de kans op korten.

Verwachtingen

Zeker gezien de huidige financiële positie van pensioenfondsen is het volgens de AFM en DNB belangrijk dat deelnemers een duidelijk beeld hebben van kortingen en indexaties in de komende jaren. Dit voorkomt teleurstellingen, is de gedachte. De financiële waakhonden hameren erop dat fondsen voorkomen dat deelnemers te hoog gespannen verwachtingen hebben van hun pensioen.