THEMA

INKEREN IS OOK IN 2018 VAAK NOG MOGELIJK

Aangiften

De inkeerregeling wordt weliswaar afgeschaft, maar dat geldt voor aangiften die worden gedaan vanaf 1 januari 2018. Voor aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn ingediend, of hadden moeten worden ingediend, blijft het mogelijk om in te keren.

Vrijwillig melden

Inkeren houdt in dat men alsnog vrijwillig meldt dat buitenlands vermogen niet is opgenomen in een eerdere aangifte. Bij zo’n vrijwillige melding bedraagt de boete 120%, in plaats van maximaal 300%. Bovendien voorkomt men hiermee strafrechtelijke vervolging voor het plegen van een fiscaal delict. Ook kunnen belastingplichtigen die gebruikmaken van de inkeerregeling, hun vermogen daarna weer vrij gebruiken.

Vaak gebruikt

In de afgelopen jaren hebben veel belastingplichtigen gebruikgemaakt van de inkeerregeling voor buitenlands vermogen.