THEMA

INKOMENSAFHANKELIJKE HUURVERHOGING GAAT DOOR

Niet duidelijk genoeg

De Raad van State oordeelde vorige maand dat de Belastingdienst die gegevens niet mag doorspelen aan verhuurders omdat de wet er niet duidelijk genoeg over was. Met deze reparatiewet komt Blok tegemoet aan dat bezwaar.

Indicaties verstrekken

Met de aanvaarding van de Wet gegevensverstrekking Belastingdienst kunnen er weer indicaties over het huishoudinkomen verstrekt worden aan verhuurders die per 1 juli een inkomensafhankelijke huurverhoging willen voorstellen. Het webportal van de Belastingdienst gaat daartoe op 1 april open.

Wet doorstroming huurmarkt

De reparatie zat ook ‘ingebakken’ in de Wet doorstroming huurmarkt, maar deze wacht nog op behandeling door de Eerste Kamer. In dit wetsvoorstel neemt minister Blok het Sociaal Huurakkoord van Aedes en de Woonbond over. Voor huurders van een corporatiewoning  zullen de huurstijgingen bij de laagste inkomensgroep daarmee  gemiddeld lager uitvallen.

Verruimt mogelijkheden tijdelijke huurcontracten

Het wetsvoorstel verruimt verder de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. Dat draagt bij aan een groter en beter passend aanbod van huurwoningen voor speciale doelgroepen. De minister sluit daarbij aan op het initiatiefwetsvoorstel Schouten (CU) waarmee de Eerste Kamer instemde. De wet introduceert speciale tijdelijke huurcontracten voor jongeren en starters tot en met 27 jaar.

Juist instrument

Blok heeft altijd gezegd de verhoging een ‘juist instrument’ te vinden om mensen die iets meer verdienen ook iets meer te laten betalen. Hij hoopt dat een aantal huurders dan voor een andere woning kiest, waardoor huizen leeg komen voor de doelgroep.