THEMA

INTERNETCONSULTATIE HERZIENING WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT

Aanleiding

Sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2007 is de Wft vaak gewijzigd, zowel ter uitvoering van nationaal beleid als ter implementatie van Europese regels. Het ministerie signaleert dat hierdoor de omvang en de complexiteit van de wet sterk zijn toegenomen. Naar aanleiding van een advies van de Raad van State heeft de minister van Financiën besloten te onderzoeken hoe de Wft toegankelijker en toekomstbestendiger kan worden gemaakt.

Toegankelijker maken

Het criterium van toegankelijkheid gaat over de mate waarin de gebruiker goede toegang heeft tot relevante regels en inzicht kan verkrijgen in hun inhoud. Het criterium van toekomstbestendigheid gaat over de mate waarin het stelsel van de Wft zich kan aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen of innovaties op de financiële markten (FinTech) of op het gebied van de Europese regulering van die markten. De verkenning richt zich voornamelijk op de inrichting en vormgeving van de Wft en daarmee samenhangende regelgeving. Reacties kunnen tot en met 28 februari worden ingediend.