THEMA

INTERNETCONSULTATIE RENTEAFTREKBEPERKINGEN WET VPB 1969

Beschermen

Met de voorgenomen wijzigingen wordt gevolg gegeven aan enkele toezeggingen in de kabinetsreactie op de initiatiefnota van Kamerleden Ed Groot en Henk Nijboer (PvdA) ‘Private equity: einde aan de excessen’. Zij deden twaalf voorstellen om bedrijven te beschermen tegen private equity-investeerders. Het gaat om fiscale maatregelen, maatregelen om de positie van het personeel te beschermen, om de transparantie te vergroten en maatregelen om te voorkomen dat bedrijven de dupe worden van roekeloos beleid.

Wet VpB aangepast

Het kabinet gaf aan dat het niet de indruk heeft dat in de hele private-equitysector excessen zijn. Wel gaven ze aan dat de Wet VpB op sommige punten moet worden aangepast. Met de voorgenomen wijziging van de renteaftrekbeperking van artikel 10a van de Wet Vpb 1969 wordt het mogelijk om grondslaguitholling door middel van agressieve overnamefinancieringen door een samenwerkende groep effectief te bestrijden. De wijzigingen van de overnameholdingbepaling als bedoeld in artikel 15ad van de Wet Vpb 1969 versterken de oorspronkelijke gedachte van deze bepaling en zorgen ervoor dat in meer gevallen de aftrek van rente op overnamefinanciering binnen een fiscale eenheid wordt beperkt.

Private equity      

Bij private equity gaat het om investeerders die buiten de aandelenbeurs om investeren in bedrijven. Deze vorm van financiering wordt steeds belangrijker voor het bedrijfsleven, vooral als alternatief voor financiering door banken. Wel bestaat het risico dat private equity-investeerders bedrijven opzadelen met schulden. Dit kan komen doordat deze geldschieters alleen het aandeelhoudersbelang en hun eigen gewin voor ogen hebben. De hoge renteverplichtingen maken bedrijven kwetsbaar voor tegenslagen. Bedrijven die hiervan de dupe werden zijn volgens Nijboer en Groot: V&D, HEMA, NRC Media en afvalconcern Van Gansewinkel.

Reageren

Via de openbare consultatie kan iedere belangstellende reageren op de voorstellen en mogelijke aanvullingen en/of onjuistheden signaleren. Reageren kan tot en met 18 juli 2016.