THEMA

INTERNETCONSULTATIE TRANSPARANT TOEZICHT FINANCIËLE MARKTEN

Betere naleving

Meer transparantie kan instellingen op de financiële markten aanzetten tot betere naleving en geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) de mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de resultaten van het toezicht, volgens Dijsselbloem.

Meer mogelijkheden

Dijsselbloem wil de toezichthouders meer mogelijkheden geven om openbare waarschuwingen te geven, instellingen te vergelijken en bij naam te noemen bij het bekendmaken van onderzoeksresultaten, reacties te geven op mededelingen die instellingen doen over het toezicht en kerncijfers van banken te publiceren. Daarvoor is een wijziging van de Wet op het financieel toezicht nodig. Belangstellenden kunnen tot uiterlijk 31 juli hun visie op dit plan geven.